تیتر یک اقتصادی ها

فیلم روز

تبلیغات

canal

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 1395 منتشر شد

keshavarzi

خبرگزاری میزان- در بخش غلات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت ذرت دانه ای نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۹۱٫۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت پنبه وش نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۹٫۴ درصد افزایش داشته است.
 در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت خیار ۱۱۰۶۲ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۴ درصد کاهش نشان می دهد.
 در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۵۴۱۶ و قیمت پیاز ۶۸۸۳ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳٫۴و ۳۵٫۰ درصد كاهش داشته و متوسط قیمت اسفناج ۷۰۰۲ ریال بوده كه  معادل ۳۱٫۵ درصد افزایش داشته ­است. و نیز متوسط قیمت بادمجان ۸۵۳۰ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸٫۸ درصد كاهش نشان می دهد.
 در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یونجه ۷۲۸۴ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٫۴ درصد افزایش داشته است.
 در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت پرتقال ۵۸۶۲ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۹٫۶ درصد كاهش داشته است، و متوسط قیمت نارنج ۸۱۳۵ ریال بوده كه معادل ۲۴٫۵ درصد كاهش نشان می دهد.
 در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یك كیلوگرم گوسفند و برة زنده ۱۴۱۴۰۵ ریال و یك كیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۲۵۳۸۴ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۰٫۱ و ۱۰٫۶ درصد افزایش داشته است.
در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یك كیلوگرم شیر گوسفند ۴۱۷۰۵ ریال بوده كه ۳۹٫۸ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یك كیلوگرم شیر گاو ۱۱۴۵۹ ریال بوده كه معادل ۲٫۲ درصد كاهش داشته است.
در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۱۴۴۶۲۴۱ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵٫۷ درصد افزایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم ۸۸۱۸۳۵ ریال بوده كه معادل ۱۲٫۲ درصد كاهش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی ۱۰۳۸۰۲۵ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۸٫۰ درصد افزایش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم ۴۳۰۱۴۰ ریال بوده كه معادل ۲۳٫۶ درصد كاهش داشته است.
در بخش دستمزد نیروی كار در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵، هزینه كارگر میوه چین مرد ۴۵۴۵۶۵ ریال و هزینه كارگر میوه چین زن ۳۸۱۱۳۹ ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۳ و ۱۲٫۸ درصد افزایش داشته است. همچنین، هزینه كارگر تنك كار مرد ۴۵۵۸۱۳ ریال و  هزینه كارگر تنك كار زن ۲۶۷۱۱۶ ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹٫۷ درصد كاهش و ۲٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.

تبلیغات

canal