ماینینگ گزارش داد، تولید طلای جهان در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۰۵ میلیون اونس بالغ شد. میزان تولید این فلز زرد ۵۲۵ تن یا حدود ۱۷ میلیون اونس از ابتدای دهه جاری افزایش داشته است.

۱۰ شرکت معدنکاری طلای غیردولتی و سهامی عام در حدود ۳۰ درصد از تولید جهانی سهم دارند. رتبه بندی بزرگترین شرکت‌های معدنکاری طلا به شکل قابل ملاحظه‌ای ثابت ماند اما تا چند سال آینده ممکن است تغییراتی در این رتبه بندی ایجاد شود.

معدنکاران طلای برتر عبارتند از:

۱- بریک گلد با تولید ۵.۳۲ میلیون اونس

۲- نیومونت با تولید ۵.۲۷ میلیون اونس

۳- آنگلوگلد آشانتی با تولید ۳.۷۶ میلیون اونس

۴- کینراس گلد با تولید ۲.۶۷ میلیون اونس

۵- گلد کورپ با تولید ۲.۵۷ میلیون اونس

۶- نیوکرست ماینینگ با تولید ۲.۲۹ میلیون اونس

۷- پولیوس با تولید ۲.۱۶ میلیون اونس

۸- گلد فیلدز با تولید ۲.۱۶ میلیون اونس

۹- آگنیکو ایگل با تولید ۱.۷۱ میلیون اونس

۱۰- فریپورت مک موران با تولید ۱.۴۳ میلیون اونس