برچسب خورده: بازنشستگان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پاداش خدمت بازنشستگان برای سال آینده نیاز به همگن سازی دارد. محمدرضا پور ابراهیمی افزود: …

تبلیغات

canal